Seminar om tunellsikerhet. "Fra beredskap til innsats"Kurslogo
Time16.9.2014, 9:30 - 17.9.2014, 15:00Course locationRauma, Runehammer testtunnell
Duration0.00HoursPrice pr participant 0
  Address Åndalgata 5, 6300 Åndalsnes
Contact person:Phone

Files:

Program september 2014.pdf

Seminar om tunnelsikkerhet ”Fra beredskap til innsats”

”Fra beredskap til innsats”
Tunnelbranner er et skrekkscenario for brannvesenet. Potensialet for tap av liv er overhengende og en redningsinnsats kan gi de involverte store utfordringer. Hvilken angrepsretning skal en velge? Hvordan fungerer samarbeid med vegtrafikksentralen? Hvordan fungerer elektroinstallasjoner og varslingssystemer inne i tunnelen?

Seminaret om tunnelsikkerhet er beregnet på beredskapspersonell på alle nivå. Seminaret er praktisk rettet og bygger på erfaringer fra tidligere hendelser i tunnel og ulike branntekniske forsøk i tunnel. Gjennom foredrag, diskusjoner og praktiske øvelser synliggjøres behov og løsninger for hvordan man kan møte de utfordringer en tunnelbrann kan gi.

Målgruppe: Beredskapspersonell fra etater som kan få en rolle ved hendelse i tunnel.

Innhold:
- foredrag
- faglige diskusjoner
- praktiske øvelser i tunnel

Varighet: 2 dager

Sted: Åndalsnes, Runehamar testtunnel

Molde brann- og redningstjeneste er teknisk arrangør og Statens vegvesen er tunneleier og tilrettelegger for seminaret.

Kontakt:
Molde brann- og redningstjeneste
Telefon 71 19 18 00
Telefaks 71 19 18 01
E-post : steinar.flusund@molde.kommune.no