12.10.2020
Grunnleggende industrivernkurs 24 timers
Personell i industriverngruppene skal ha 24 timers tverrfaglig grunnopplæring som skal gjennomføres før personellet settes i innsats. Kurset følger NHO sine retningslinjer for grunnopplæring av industripersonell, med formål om å øke sikkerheten til mannskapene og egen beredskap i bedriften. Målgr...
3.11.2020
Brannforebyggende kurs - "brannvernleder"
Brannvernloven med forskrift og HMS-lovgivningen stiller krav til at både eiere og brukere av bygg skal ha kunnskap om brannsikkerhet.Kurset er tilpasset kravene i gjeldende forskrift, og passer godt for «brannvernledere», brannansvarlige, etasjeansvarlige eller andre i tilsvarende roller knyttet ti...
5.11.2020
Kurs i varmt arbeid
Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører arbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og/eller slipeutstyr, innehar et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått en godkjent opplæring i varme arbeider. Opplæringen omfatter en innføring i v...
7.12.2020
Kurs i varmt arbeid
Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører arbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og/eller slipeutstyr, innehar et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått en godkjent opplæring i varme arbeider. Opplæringen omfatter en innføring i v...
Servicekurs på håndslokkere og branntromler (kategori Grønn)
Kategori grønn er for personer som skal kunne utføre alle typer kontroll og service på håndslokkere og brannslangetromler.Norsk standard har informert oss om at NS 3110 skal revideres høsten 2019, og ny standard planlegges fastsatt 01.01.2020 For oss som kursarrangør betyr det at kurs etter gammel o...