8.9.2020
Innsatsleder industrivern - grunnkurs
Kurs for innsatsleder industrivern Innsatsleder må vite hva vedkommende skal gjøre når hendelsen er et faktum. En kompetent og besluttsom innsatsleder med erfaring og selvtillit, kan være avgjørende for resultatet når det oppstår en uønsket hendelse. Mål: Gi deltakerne øvelse i innsatsleders ...
14.9.2020
Røykdykkerkurs trinn 1
Grunnleggende røykdykkerkurs (Trinn 1) Kurset er rettet mot røykdykkere tilknyttet brannvesen eller industrivern, og er i samsvar med NSO sine krav til opplæring av røykdykkere. Kurset gir deltakerne grunnleggende kunnskap og ferdigheter for å kunne ta del i røykdykkerinnsats på en sikker og effekt...
21.9.2020
Servicekurs på håndslokkere og branntromler (kategori Grønn)
Kategori grønn er for personer som skal kunne utføre alle typer kontroll og service på håndslokkere og brannslangetromler. Innhold Prøving og sertifisering av håndslokkere Brannteori og brannstatistikk Slokkemidler Sentrale etater og instanser i brannvernarbeidet – regelverk Re...
12.10.2020
Brannforebyggende kurs - "brannvernleder"
Brannvernloven med forskrift og HMS-lovgivningen stiller krav til at både eiere og brukere av bygg skal ha kunnskap om brannsikkerhet.Kurset er tilpasset kravene i gjeldende forskrift, og passer godt for «brannvernledere», brannansvarlige, etasjeansvarlige eller andre i tilsvarende roller knyttet ti...
Servicekurs på håndslokkere og branntromler (kategori Grønn)
Kategori grønn er for personer som skal kunne utføre alle typer kontroll og service på håndslokkere og brannslangetromler.Norsk standard har informert oss om at NS 3110 skal revideres høsten 2019, og ny standard planlegges fastsatt 01.01.2020 For oss som kursarrangør betyr det at kurs etter gammel o...