15.2.2022
Kompetansegivende utrykningskurs kode 160 i regi av Helse Midt-Norge - Molde Sykehus 15.2.2022 kl. 0830
Kompetansegivende utrykningskurs (kode 160) Etter fullført kurs skal elevene inneha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre utrykning på en måte som er trafikksikker og gir god framkommelighet.Veimijøet stiller stadig føreren ovenfor kreven...
15.3.2022
Kompetansegivende utrykningskurs kode 160 i regi av Helse Midt-Norge - St.Olavs Hospital, 15.mars 2022 kl. 0830
Kompetansegivende utrykningskurs (kode 160) Etter fullført kurs skal elevene inneha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre utrykning på en måte som er trafikksikker og gir god framkommelighet.Veimijøet stiller stadig føreren ovenfor kreven...
5.4.2022
Kompetansegivende utrykningskurs kode 160 i regi av Helse Midt-Norge, Ålesund 5.april kl. 0830
Kompetansegivende utrykningskurs (kode 160) Etter fullført kurs skal elevene inneha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre utrykning på en måte som er trafikksikker og gir god framkommelighet.Veimijøet stiller stadig føreren ovenfor kreven...