21.9.2021
Kompetansegivende utrykningskurs kode 160 i regi av Helse Midt-Norge - St.Olavs Hospital, 21-23.september kl. 0830
Kompetansegivende utrykningskurs (kode 160) Etter fullført kurs skal elevene inneha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre utrykning på en måte som er trafikksikker og gir god framkommelighet.Veimijøet stiller stadig føreren ovenfor kreven...