20.8.2019
Kompetansegivende utrykningskurs kode 160 - Rosten Ambulansestasjon tirsdag 20.08. 2019 kl. 0830
Kompetansegivende utrykningskurs (kode 160) Etter fullført kurs skal elevene inneha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre utrykning på en måte som er trafikksikker og gir god framkommelighet.Veimijøet stiller stadig føreren ovenfor kreven...
21.8.2019
Kompetansegivende utrykningskurs kode 160 - Molde 21.08.19
Kompetansegivende utrykningskurs (kode 160) Etter fullført kurs skal elevene inneha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre utrykning på en måte som er trafikksikker og gir god framkommelighet.Veimijøet stiller stadig føreren ovenfor kreven...
3.9.2019
Kompetansegivende utrykningskurs kode 160 - Ålesund 03.09.19
Kompetansegivende utrykningskurs (kode 160) Etter fullført kurs skal elevene inneha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre utrykning på en måte som er trafikksikker og gir god framkommelighet.Veimijøet stiller stadig føreren ovenfor kreven...
17.9.2019
Kompetansegivende utrykningskurs kode 160 Rosten oppstart 17. september 08.30
Kompetansegivende utrykningskurs (kode 160) Etter fullført kurs skal elevene inneha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre utrykning på en måte som er trafikksikker og gir god framkommelighet.Veimiljøet stiller stadig føreren ovenfor kreve...