Røykdykkerkurs trinn 1

Grunnleggende røykdykkerkurs (Trinn 1)

Kurset er rettet mot røykdykkere tilknyttet brannvesen eller  industrivern, og er i samsvar med NSO sine krav til opplæring av røykdykkere. Kurset gir deltakerne grunnleggende kunnskap og ferdigheter for å kunne ta del i røykdykkerinnsats på en sikker og effektiv måte.

Målsetting:  
Er å gi kursdeltagerne et startgrunnlag med hovedvekt på elementærkunnskaper og sikkerhetsrutiner etter Veiledninga for røykdykking og kjemikaliedykking.

Deltakerne skal også etter endt opplæring, ha nødvendig kunnskap om røykdykkerapparatets virkemåte og kunne utføre vedlikehold og klargjøring av utstyret  etter innsats.

Målgruppe:               
Personell i kommunale brannvesen, industrivernbedrifter og institusjoner som skal i innsats som røykdykkere og/eller ledsagere ved brann eller annen ulykke. For røykdykkere tilsluttet industrien kan kurset føre til Næringslivets Sikkerhetsorganisasjons røykdykkersertifikat.

Forkunnskaper:        
Det forutsettes at deltakerne har noen grunnleggende kunnskaper i generell brannslokking, og kan utføre livreddende førstehjelp.

Kursbekrivelse:
Kurset gjennomføres ved Ålesund brannvesen som en kombinasjon av teoriundervisning og praktiske øvelser. Varighet: 4 dager.  Kursavvikling etter forespørsel.

Kursets innhold:
·    Åndrettsorganer og - gifter.
·    Krav til røykdykkere.
·    Oversikt over beskyttelsestiltak og -krav.
·    Apparattyper, pressluftsapparatets konstruksjon og virkemåte.
·    Sikkerhetsbestemmelser.
·    Røykdykkerteknikk og taktikk
·    Brannteori - demo eksplosjonsområde
·    Arbeidsfysiologi.                                 
·    Funksjonskontroller, tetthetsprøver
·    Tilvenningsøvelser i kalde og varme omgivelser
·    Gjennomføring av systematiske søk etter mennesker i fare.
·    Øve på forskjellige innsatsnivå med nødvendig sikring og kontakt mellom røykdykkerne.
·    Demonstrasjon av overtenning,
·    Varm røykdykking med hovedvekt på slokke- og strålerørsteknikk.
·    Demontering, rengjøring, desinfeksjon, fylling av tomme flasker.          

       
Administrativt:         
Undervisningsstart er kl 08:30-16:00, og kurset varer i 4 dager.
Frammøte er ved Ålesund brannstasjon, som ligger like ved Color Line-stadion, i Sjømannsveien 1b. Kommer du med bil må du beregne 20–30 min kjøring fra fergeleiene Sulesund, Solevåg og Magerholm, ca 50 min fra Vestnes.
Lunsj blir  servert
 
 

Kursinformasjon
Kursleverandør Kursavdelingen Ålesund brannvesen
Starttid 12.3.2018 - 9.00
Sluttid 15.3.2018 - 16.00
Kurssted
Adresse ,
Påmeldingsfrist 5.3.2018
Kurset er fullt
Kurset er fullt