Brannforebyggende kurs - "brannvernleder"

Brannvernloven med forskrift og HMS-lovgivningen stiller krav til at både eiere og brukere av bygg skal ha kunnskap om brannsikkerhet.

Kurset er tilpasset kravene i ny forskrift gjeldende fra 01.01.16 og passer godt for «brannvernledere», brannansvarlige, etasjeansvarlige eller andre i tilsvarende roller knyttet til HMS.

 Eier av bygg er ansvarlig for at dette tilfredsstiller gjeldene krav iht. brannsikkerhet, men ny forskrift gir også brannvesenet hjemmel for å gi pålegg direkte til den som har bruksrett til et lokale.

 Formål:

Kursets hensikt er å gi eiers brannvernansvarlig og brukers brannvernansvarlig den nødvendige innsikt om brannforebygging, og  ansvar-/oppgavefordeling i en brannsituasjon, gjeldende lover og forskrifter samt den enkeltes ansvar ved forebyggende brannvern.

 Kurset har fokus på å utvikle holdninger, ferdigheter og kunnskaper innen brann- og skadeforebyggende tiltak.

 Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:

 • ·         Lover og forskrifter
 • ·         Ansvar
 • ·         Internkontroll
 • ·         Dokumentasjon
 • ·         Organisatoriske og tekniske brannsikringstiltak
 • ·         Aktive og passive brannsikringstiltak
 • ·         Innføring i slukkemidler
 • ·         Brannteori
 •  

Kurset gjennomføres på Ålesund brannstasjon

 Varighet:

 • 2 dager
 • Oppstart kl. 0900 begge dager

Pris:

3800 kr pr deltaker.

(Kaffe/te + lunsj er inkludert i kurspris)

Kursinformasjon
Kursleverandør Kursavdelingen Ålesund brannvesen
Starttid 12.2.2018 - 9.00
Sluttid 13.2.2018 - 15.30
Kurssted Ålesund brannstasjon
Adresse Sjømannsvegen 1B, 6008 Ålesund, Norge, 6008 Ålesund
Påmeldingsfrist 9.2.2018
Meld opp